Ζοζέ Σαραμάγκου

«Aς ιδιωτικοποιηθούν τα πάντα, ας ιδιωτικοποιηθεί η θάλασσα και ο ουρανός, ας ιδιωτικοποιηθεί το νερό και ο αέρας, ας ιδιωτικοποιηθεί η Δικαιοσύνη και ο Νόμος, ας ιδιωτικοποιηθεί και το περαστικό σύννεφο, ας ιδιωτικοποιηθεί το όνειρο, ειδικά στην περίπτωση που γίνεται την ημέρα και με τα μάτια ανοιχτά. Και σαν κορωνίδα όλων των ιδιωτικοποιήσεων, ιδιωτικοποιήστε τα Κράτη, παραδώστε επιτέλους την εκμετάλλευση υμών των ιδίων σε εταιρίες του...

Περισσότερα

Ένα παιδί μετράει τ” άστρα Μενέλαος Λουντέμης

Ο δρόμος, που σε πάει στους γκρεμούς και στ’ ανάθεμα, ξεκινάει από παντού. Τώρα πια δρόμους και μοίρες και χαμούς, όλα… – τα διαλέξανε γι’ αυτόν άλλοι. Γράμματα; Όχι, δεν ήταν πια βολετό να μάθει… Λοιπόν. Χτίσε τη ζωή σου με τούβλα, με βιβλία δε σ’ αφήνουν. Πότισε τα χαρτιά σου με φαρμάκι, με μελάνι δεν μπορείς. Ξύπνησε πρωί. είχε να κάνει πολλές ετοιμασίες, ν’ αφήσει πολλά “έχε γεια”. Στην κατώγα η ψυχή του δέθηκε. Ήξερε… Κείνο το σφίξιμο του...

Περισσότερα

Odio gli indifferenti (testo di Antonio Gramsci)

«Odio gli indifferenti. Credo che vivere significa integrare in qualche luogo. Chi vive veramente non può essere un cittadino e come parte. L’indifferenza è la mancanza di volontà, è parassitismo, è vigliaccheria, non è vita. Ecco perché io odio gli indifferenti. L’indifferenza è il peso morto della storia. Ignorando atti fermamente nella storia. Funziona passivamente, ma agisce. È il fatalismo. E “quello che non si può calcolare. E “ciò che...

Περισσότερα

I hate the indifferent (text of Antonio Gramsci)

«I hate the indifferent. I believe that living means to integrate somewhere. Whoever lives really can not be a citizen and as part. Indifference is lack of will, is parasitism, is cowardice, not life. That’s why I hate the indifferent. Indifference is the dead weight of history. Ignoring acts firmly in history. It works passively, but acts. Is fatalism. It is what we can not calculate. It is what disturbs programs, spilling designs manufactured...

Περισσότερα

Ο Φοιτητής της Ιατρικής (2) 1873 – 1881

Μολονότι ο Brucke προτιμούσε οι ίδιοι οι φοιτητές να παρουσιάζουν το δικό τους ερευνητικό πρόγραμμα, ήταν αρκετά πρόθυμος να διατυπώσει κάποιο πρόβλημα για τους αρχάριους που όντας υπερβολικά άτολμοι ή ασαφείς δεν μπορούσαν να το κάνουν μόνοι τους. Έστρωσε τον Φρόυντ στη δουλειά πίσω από το μικροσκόπιο σ” ένα θέμα σχετικό με την ιστολογία των νευρικών κυττάρων Παράλληλο με το πρόβλημα της εσωτερικής δομής των νευρικών στοιχείων είναι το...

Περισσότερα

Μισώ τους αδιάφορους (κείμενο του Αντόνιο Γκράμσι)

«Μισώ τους αδιάφορους. Πιστεύω ότι το να ζεις σημαίνει να εντάσσεσαι κάπου. Όποιος ζει πραγματικά δεν μπορεί να μην είναι πολίτης και ενταγμένος. Η αδιαφορία είναι αβουλία, είναι παρασιτισμός, είναι δειλία, δεν είναι ζωή. Γι’ αυτό μισώ τους αδιάφορους. Η αδιαφορία είναι το νεκρό βάρος της ιστορίας. Η αδιαφορία δρα δυνατά πάνω στην ιστορία. Δρα παθητικά, αλλά δρα. Είναι η μοιρολατρία. Είναι αυτό που δεν μπορείς να υπολογίσεις. Είναι αυτό που...

Περισσότερα

Il nostro debito e il debito

Ultimo Messaggio: 11: 00O Nick Bogiopoulos singolare Ci viene detto che dobbiamo stare in ginocchio, per essere saggio, obbedienti a respirare smog e mangiare cibo scaduto, perché «il nostro dovere.» Per quanto riguarda quest’ultimo accordo assolutamente. E “nostro dovere. Solo il più nobile di «debito» del popolo, sinonimo stessa esistenza, è di organizzare, resistere e unilateralmente -Come altro -? Le decisioni politiche il debito. Egli...

Περισσότερα

Copyright © 2013
Βολυράκη Ζ.
Design & Hosting by philanthropy.gr