Ο Αλλος

Στο πρώτο πρώτο κιόλας απ” τα μύρια ρωμαλέα εξαμετρά του κείνος ο Έλληνας επικαλείται την πολύτροπη μούσα, μια φλόγα που αιωρείται, για να ψάλει την οργή του Αχιλλέα. Ήξερα πως κάποιος λούζει σε αιφνίδιο φως τα σκοτεινά μας έργα: ίσως ένα Θεός. Έρχεται ύστερ” από αιώνες η Γραφή και λέει ότι το Πνεύμα όπου θέλει εκείνο πνέει. Πάντοτε δίνει το κατάλληλο εργαλείο ο ανελέητος θεός στον εκλεκτό του: Ο Μίλτων της σκιάς πήρε τα τείχη, ο Θερβάντες την...

Περισσότερα

Τα ΜΜΕ και η Εξουσία

Τα ΜΜΕ ως οργανωτικές δομές και μηχανισμοί εξουσιαστικής επιβολής δράσης αποτελούν χώρους πρόσφορους για παρεμβάσεις από τις ηγεμονικές ομάδες. Μόνο με τη συνειδητή παρατήρηση της δράσης αυτών των κοινωνικών σχηματισμών είναι δυνατό να προσδιορίσουμε τον τρόπο παρέμβασης. Κύριος στόχος πρέπει να είναι ο επαναπροσδιορισμός των κέντρων διαβιβάσεων, των μοχλών που κινούν τους ιμάντες της εξουσίας, οι οποίοι από διάμεσα έχουν γίνει αυτοσκοποί. Όσο...

Περισσότερα

L” Engagement

dell’uomo, il nucleo della sua personalità, non può essere compreso senza una certa conoscenza circa il suo atteggiamento verso il sentimento di base dell’amore. Nulla rivela l’essenza della sua personalità pervasivo e più pienamente, come i cambiamenti lordi e sottili di risposte emotive in questo ambito, e alcune situazioni nella vita che cercano così difficile la sua armonia mentale. Questa era una parte della natura che Freud filage...

Περισσότερα

The Engagement

Any man’s inner life, the core of his personality, can not be understood without some knowledge about his attitude towards the basic feeling of love. Nothing reveals the essence of his personality pervasive and more fully, as the gross and subtle changes of emotional responses in this sphere, and a few situations in life trying so hard his mental harmony. This was a side of nature that Freud filage strictly and exclusively for his private life:...

Περισσότερα

Σε εκείνον που δεν είναι νέος πιά

Ήδη μπορώ την τραγική σκηνή να δω, για κάθε πράγμα το σωστό σενάριο το ξίφος και η στάχτη στη Διδώ και ένας οβολός για τον Βελισάριο. Γιατί τον πόλεμο γυρεύεις ζαλισμένος μέσα στον μπρούντζο τον θολό των εξαμέτρων; Το κέρδος σου, έτσι κι αλλιώς, είναι δύο μέτρων γη. Κοχλάζει το αίμα κι είναι ο τάφος ανοιγμένος. Παραμονεύει ο καθρέπτης στη γωνία για να ξεχάσει μόλις δει την αγωνία της τελευταίας σου στιγμής ν” αντιφεγγίζει. Το τέλος κιόλας σε...

Περισσότερα

Ο Αρραβώνας

Κανενός ανθρώπου η εσώτερη ζωή, ο πυρήνας της προσωπικότητάς του, δεν μπορεί να κατανοηθεί, δίχως κάποια γνώση για τη στάση του απέναντι στο βασικό συναίσθημα της αγάπης. Τίποτε δεν αποκαλύπτει την ουσία της προσωπικότητάς του διεισδυτικότερα και πληρέστερα, όσο οι αδρές και ανεπαίσθητες μεταλλαγές των συναισθηματικών αποκρίσεων στη σφαίρα αυτή, μιας και ελάχιστες καταστάσεις στη ζωή δοκιμάζουν τόσο σκληρά την ψυχική του αρμονία. Αυτή ήταν μια...

Περισσότερα

Οδ. Ελύτης

Ο Οδυσσέας Ελύτης (2 Νοεμβρίου 1911 – 18 Μαρτίου 1996), φιλολογικό ψευδώνυμο του Οδυσσέα Αλεπουδέλη του Παναγιώτη, ήταν ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες ποιητές. Μέσα στη θλίψη της απέραντης μετριότητας, που μας πνίγει από παντού, παρηγοριέμαι ότι κάπου, σε κάποιο καμαράκι, κάποιοι πεισματάρηδες αγωνίζονται να εξουδετερώσουν τη φθορά. Μικρά έψιλον Να γιατί γράφω. Γιατί η ποίηση αρχίζει από κει που την τελευταία λέξη δεν την έχει ο θάνατος....

Περισσότερα

Copyright © 2013
Βολυράκη Ζ.
Design & Hosting by philanthropy.gr