Γιατί αυτοκτόνησε ο Καρυωτάκης;

Γιατί αυτοκτόνησε ο Καρυωτάκης;

Γράφει ο Ηρακλής Κακαβάνης Σαν σήμερα έδωσε τέλος στη ζωή του ο Κώστας Καρυωτάκης. Η αυτοκτονία του ερμηνεύτηκε ως έκφραση δειλίας. Σε αυτό συντέλεσε η βιογραφία του Β. Σακελλαριάδη, στον οποίο ανέθεσε η οικογένεια την επιμέλεια των Απάντων, διαστρεβλώνει την προσωπικότητα του Καρυωτάκη. Τον παρουσιάζει ως κλασική περίπτωση ψυχοπαθολογικής προσωπικότητας: εγωκεντρικό, μισάνθρωπο, αρρωστημένα φιλόδοξο, διπλή προσωπικότητα, αντιερωτικό και χωρίς...

Read More

Σφίγγει ο κλοιός θανάτου

Σφίγγει ο κλοιός θανάτου

Ο κλοιός γύρω από τη Λω­ρί­δα της Γάζας σφίγ­γει ασφυ­κτι­κά. Ούτε τα τρό­φι­μα, ούτε τα φάρ­μα­κα, ούτε τα καύ­σι­μα μπο­ρούν να ει­σέλ­θουν στη Λω­ρί­δα της Γάζας. Αυτά, μαζί με την έλ­λει­ψη ηλε­κτρι­σμού και του πό­σι­μου νερού, ση­μαί­νουν κα­τα­δί­κη των 2 εκα­τομ­μυ­ρί­ων Πα­λαι­στι­νί­ων στη Γάζα σε θά­να­το! Με πρό­σφα­τη ανα­κοί­νω­σή του το υπουρ­γείο Άμυ­νας του Ισ­ρα­ήλ, ου­σια­στι­κά απα­γό­ρευ­σε τη δια­κί­νη­ση καυ­σί­μων και...

Read More

Πόσο ελκυστικοί είστε; Πηγές που το καθορίζουν

Πόσο ελκυστικοί είστε; Πηγές που το καθορίζουν

    Νευροψυχολογικές έρευνες έδειξαν ότι αυτή η πρωτογενής μορφή μηνύματος έχει την επιρροή της στον υποσυνείδητο νου. Σημάδια γονιμότητας, όπως η συμμετρία του προσώπου, ιδανική αναλογία μέσης-γοφών, μακριά μαλλιά στις γυναίκες, θεληματικό πηγούνι στους άνδρες, πλατύ στέρνο, φαρδιοί ώμοι είναι πρωτογενή χαρακτηριστικά που δημιουργούν μια θετική αρχική εντύπωση. Η ομορφιά και η έλξη δεν είναι απαραίτητα συνώνυμες Η ομορφιά δεν είναι...

Read More

Αντίδραση- συνέχεια

Αντίδραση- συνέχεια

  Όλα όσα είπα μόλις για την στάση του Φρόυντ απέναντι στην κριτική αληθεύουν σε μεγάλο μέρος τους, αλλά με κανέναν τρόπο δεν είναι ακέραιη η αλήθεια. Θα ήταν παραπλανητικό να παρουσιάσουμε τον Φρόυντ ως υπόδειγμα ολύμπιας αταραξίας. Απέναντι στην κριτική ήταν εν πολλοίς αρκετά νηφάλιος και μπορούσε να την προσπεράσει με κάποιο αστείο ή ειρωνικό σχόλιο. Αλλά μαζί με τον σιδερένιο αυτοέλεγχο του ήταν ικανός για δυνατά αισθήματα και υπήρχαν...

Read More

15 Ιου­λί­ου 1974 εκ­δη­λώ­νε­ται χου­ντι­κό πρα­ξι­κό­πη­μα στην Κύπρο.

15 Ιου­λί­ου 1974 εκ­δη­λώ­νε­ται χου­ντι­κό πρα­ξι­κό­πη­μα στην Κύπρο.

Η αρχή του 1974 βρί­σκει την Κύπρο στη δίνη δο­λο­πλο­κιών, συ­νω­μο­σιών, δι­χα­στι­κών κη­ρυγ­μά­των, πο­λι­τι­κών δο­λο­φο­νιών και μη­χα­νορ­ρα­φιών ελ­λη­νι­κών και ξένων μυ­στι­κών υπη­ρε­σιών. Ολα αυτά προ­οιω­νί­ζο­νται το χει­ρό­τε­ρο για την υπό­θε­ση του κυ­πρια­κού ελ­λη­νι­σμού. Ρόλο κα­τα­λύ­τη παί­ζει η πα­ρά­νο­μη ορ­γά­νω­ση του στρα­τη­γού Γρίβα, η ΕΟΚΑ Β’. Με συν­θή­μα­τα υπέρ της ένω­σης Κύ­πρου – Ελ­λά­δας, με ανοι­χτά...

Read More

Φρίντα Κάλο: Παράξενη όπως εσύ

Σύμβολο της ανεξαρτησίας από τα παραδοσιακά κοινωνικά πρότυπα. Αν και η ίδια υποστήριζε ότι γεννήθηκε το 1910, χρονιά που ξέσπασε η Μεξικανική Επανάσταση, στην πραγματικότητα ήρθε στη ζωή, σαν σήμερα στις 6 Ιουλίου του 1907. Ο λόγος για τη Φρίντα Κάλο τη μεγάλη ζωγράφο που έκανε το σώμα της μήνυμα και έργο τέχνης. Ξεπερνώντας το όριο ανάμεσα σε γυναικείο και ανδρικό παραμένει ακόμη και σήμερα το «αποκρουστικά» ελκυστικό σύμβολο της ανεξαρτησίας...

Read More

Ψυχαναγκαστική προσωπικότητα

Ψυχαναγκαστική προσωπικότητα

  Η τελειομανία, η ανάγκη για τάξη, για έλεγχο και η προσήλωση στη λεπτομέρεια είναι χαρακτηριστικά της προσωπικότητας που μπορούν να γίνουν κινητήρια δύναμη για την παραγωγική εργασία, τη δημιουργικότητα στην τέχνη, την επιτυχία. Ωστόσο σε ορισμένους ανθρώπους τα στοιχεία αυτά γίνονται εχθρός του ίδιου του εαυτού τους. Εγκλωβισμένοι καθώς είναι σε μια προσωπικότητα άκαμπτη, η τελειομανία καθίσταται μοναδικός στόχος ζωής σε βάρος της...

Read More

Copyright ©
Βολυράκη Ζ.
Design & Hosting by philanthropy.gr