Περπατώντας το μονοπάτι της ζωής –του Κοέλο

Φαντάζομαι ότι θα χρειαστούν περίπου τρία λεπτά για να διαβάσετε αυτό το κείμενο. Σύμφωνα με τις στατιστικές, κατά τη διάρκεια αυτού του μικρού χρονικού διαστήματος, 300 άνθρωποι θα πεθάνουν και 620 θα γεννηθούν. Χρειάζομαι περίπου μισή ώρα για να γράψω το κείμενο: κάθομαι εδώ, συγκεντρώνομαι στον υπολογιστή μου, τα βιβλία είναι αραδιασμένα δίπλα μου, οι σκέψεις στο κεφάλι μου, αγναντεύω το τοπίο έξω από το παράθυρό μου, τα πάντα γύρω μου...

Περισσότερα

Le cause di ritardo mentale

Nel 1912 Henry Goddard ha trovato tracce del figlio di un soldato della guerra rivoluzionaria in cui diede il nome di Martin Kallikak. Il Kallilak lasciato due serie di prole. Una serie è venuto dalla sua relazione con una ragazza mentalmente ritardato, che era una cameriera in una taverna. L’altra serie è venuto dal suo matrimonio con una donna rispettabile di intelligenza normale. Il Goddard ha scoperto che tra i discendenti della pulizia...

Περισσότερα

Causes of mental retardation

In 1912 Henry Goddard found traces of the offspring of a soldier of the Revolutionary War in which he named Martin Kallikak. The Kallilak left two sets of offspring. One series came from his relationship with a mentally retarded girl, who was a maid in a tavern. The other set came from his marriage to a respectable woman of normal intelligence. The Goddard discovered that among the descendants of the maid were many bums, prostitutes and...

Περισσότερα

Αίτια της νοητικής καθυστέρησης

Το 1912 ο Henry Goddard βρήκε τα ίχνη των απογόνων ενός στρατιώτη του Επαναστατικού Πολέμου στον οποίο έδωσε το όνομα Martin Kallikak. Ο Kallilak άφησε δύο σειρές απογόνων. Η μία σειρά προήλθε από τη σχέση του με μιά νοητικά καθυστερημένη κοπέλα, που ήταν υπηρέτρια σε μια ταβέρνα. Η άλλη σειρά προήλθε από το γάμο του με μια αξιοσέβαστη γυναίκα φυσιολογικής νοημοσύνης. Ο Goddard ανακάλυψε ότι μεταξύ των απογόνων της υπηρέτριας υπήρχαν πολλοί...

Περισσότερα

Il ritardo mentale

A seconda dei criteri utilizzati per definire le disabilità intellettive (ritardo mentale), poco più di 3 a 7 milioni di americani sono ritardati mentali. Questa stima varia perché a caratterizzare uno deficienti prima richiede la stima del comportamento adattativo e non solo il livello di intelligenza. Infatti, la classe attuale della classificazione è possibile con la base del funzionamento quotidiana della persona piuttosto che il DN....

Περισσότερα

The mental retardation

Depending on the criteria used to define the intellectual disabilities (mental retardation), little more than three million to seven million Americans are mentally retarded. This estimate varies because to characterize one defectives first requires the estimation of adaptive behavior and not only the level of intelligence. In fact, the current class of the classification is possible with the basis of daily operation of the individual rather...

Περισσότερα

Το όνομά μου είναι άνθρωπος Ρόλφ Πόλε

«Εχω πολλούς πατέρες κι έχω πολλές μητέρες Κι έχω πολλές αδερφές κι έχω πολλούς αδερφούς Οι αδελφοί μου είναι μαύροι κι οι μητέρες μου κίτρινες Κι οι πατέρες μου είναι κόκκινοι κι οι αδελφές μου ανοιχτόχρωμες. Κι είμαι πάνω από δέκα χιλιάδων χρόνων Και τ” όνομά μου είναι άνθρωπος Και ζω απ” τον αέρα και ζω απ” το ψωμί Και ζω απ” το φως και ζω απ” την αγάπη Κι έχω δυο μάτια κι όλα μπορώ να τα δω Κι έχω δυο αυτιά κι όλα μπορώ να τα καταλάβω. Κι...

Περισσότερα

Copyright © 2013
Βολυράκη Ζ.
Design & Hosting by philanthropy.gr