Ο Ραμόν περπατάει στον Κήπο του Λουξεμβούργου

Σχεδόν την ίδια στιγμή που ο Αλαίν σκεφτόταν τις διαφορετικές πηγές της γυναικείας οδηγείας, ο Ραμόν βρισκόταν μπροστά στο μουσείο που είναι πλάι στον Κήπο του Λουξεμβούργο, όπου είχε ανοίξει, εδώ και έναν μήνα, μια έκθεση με πίνακες του Σαγκάλ. Ήθελε να τους δει, αλλά ήξερε προκαταβολικά πως δεν θα βρεί τη δύναμη να γίνει με τη θελησή του κομμάτι αυτής της ατέλειωτης ουράς που σέρνεται αργά προς το ταμείο, κοίταξε καλά τους ανθρώπους, που το...

Περισσότερα

Καταβολές β” μέρος

Έχουμε κάθε λόγο να πιστεύουμε ότι το σημαντικότερο πρόσωπο στην πρώιμη παιδική ηλικία του Φρόυντ ήταν, δίπλα στους γονείς του, ο ανηψιός του John, ένα αγόρι ένα χρόνο μεγαλύτερο από αυτόν. Ήσαν αχώριστοι σύντροφοι και υπάρχουν ενδείξεις ότι το αμοιβαίο τους παιχνίδι δεν ήταν παντελώς αθώο. Η τρυφερότητα εναλλασσόταν με την εχθρότητα, όπως θα περίμενε κανείς, είναι όμως βέβαιο ότι τουλάχιστον από την μεριά του Σίγκμουντ, τα συναισθήματα που...

Περισσότερα

Pagamenti una «parte

Sigmund Freud nacque alle 6:30 pm del 6 maggio 1856, sulla strada Schlosssergasse 117, a Freiberg, Moravia, ed è morto il 23 settembre 1939, Via Maresfield Gardens 20, Londra. Il percorso poi Schlossergasse rinominato in suo onore nel Freudova ulice. In breve autobiografia (1925) Freud ha scritto: «Ho ragione di credere che la famiglia di mio padre è stato istituito per un lungo periodo in Renania (Colonia), che il 14 ° o il 15 ° secolo fuggito...

Περισσότερα

Payments a «part

Sigmund Freud was born at 6:30 pm of 6 May 1856, on the street Schlosssergasse 117, in Freiberg, Moravia, and died on September 23, 1939, Street Maresfield Gardens 20, London. The route then Schlossergasse renamed in his honor in Freudova ulice. In brief autobiography (1925) Freud wrote: «I have reason to believe that my father’s family was established for a long period in the Rhineland (Cologne), that the 14th or 15th century fled east after...

Περισσότερα

Καταβολές α” μέρος

Ο Σίγκμουντ Φρόυντ γεννήθηκε στις 6.30 μ.μ. της 6ης Μαίου του 1856, στην οδό Schlosssergasse 117, στο Freiberg της Μοραβίας, και πέθανε στις 23 Σεπτεμβρίου του 1939, στην οδό Maresfield Gardens 20, στο Λονδίνο. Η τότε οδός Schlossergasse έχει μετονομαστεί προς τιμήν του σε Freudova ulice. Στην σύντομη αυτοβιογραφία του (1925) ο Φρόυντ έγραφε: «Έχω λόγο να πιστεύω ότι η οικογένεια του πατέρα μου ήταν εγκατεστημένη για μακρά περίοδο στη Ρηνανία (...

Περισσότερα

BAMBINI Aggression: ISTRUZIONI GENERALI

1. Invece di legno o voci applicare un sistema sistematico e chiaro delle tasse e le conseguenze, con l’aiuto e appartenenza di tutti i membri della famiglia. Questo significa che: • È necessario decidere cosa è più importante, molesto o disfunzionale nel comportamento del bambino e rispondere ad essa, e non senza eccezione a tutto. • È necessario disporre di regole chiare e univoche in casa per cose riguardanti la sicurezza dei bambini, la...

Περισσότερα

Aggression CHILDREN: GENERAL INSTRUCTIONS

1. Instead of wood or voices apply a systematic and clear system of fees and consequences, with the help and Membership of all family members. This means that: • You must decide what is more important, harassing or dysfunctional in your child’s behavior and respond to it, and not without exception to everything. • You must have clear and unambiguous rules in the house for things relating to the safety of children, their routine, class etc....

Περισσότερα

Copyright © 2013
Βολυράκη Ζ.
Design & Hosting by philanthropy.gr