Βιολογική ψυχολογία

 

Η εργασία των Chess & Thomas (1984) υποστηρίζει ότι οι διαφορές της ιδιοσυγκρασίας μεταξύ των ατόμων είναι παρούσες πολύ σύντομα μετά από τη γέννηση, και ότι αυτές μπορούν να επηρεάσουν τις αλληλεπιδράσεις με τους γονείς και, συνεπώς, να επηρεάσουν τη μετέπειτα συμπεριφορά. Το κληροδότημα της γενετικής κληρονομιάς μπορεί να έχει σημαντικές συνέπειες, αλλά η συνειδητοποίηση αυτών των πιθανοτήτων μπορεί να μας βοηθήσει να παρέμβουμε σε μια πιο κατάλληλη στιγμή.

Ενώ λέγεται ότι το έγκλημα «είναι κληρονομικό» ως αποτέλεσμα γενετικής, υπάρχουν επαρκείς αποδείξεις ότι οι περιβαλλοντικές επιδράσεις προειδοποιούν σε αυτόν τον τομέα. Εντούτοις, αυτό που είναι ξεκάθαρο είναι ότι σε μερικές οικογένειες κληρονομείται μια ευαλωτότητα, η οποία μπορεί να αλληλεπιδράσει με περιβαλλοντικούς παράγοντες για να εκδηλώσει αντικοινωνική συμπεριφορά. Ο Plomin (1994) προτείνει ότι ούτε η γενετική κληρονομιά ούτε το περιβάλλον είναι σταθεροί παράγοντες – ακόμη και η ανατροφή στην οικογένεια μπορεί να είναι μια πολύ διαφορετική εμπειρία για διαφορετικά άτομα. Η ενδεχόμενη ευαλωτότητα μπορεί να εντοπιστεί σε συμπεριφορικούς δείκτες της πρώτης παιδικής, και τότε είναι που πρέπει να γίνει παρέμβαση.