Εγκληματογένεση – Ποιοτική φαινομενολογία της αιμομικτικής σχέσης

 

Α) Με αφετηρία αυτήν ακριβώς την έντονη αποδοκιμασία της αιμομιξίας παρατηρείται η τάση απόδοσης των αιτιολογικών (της αιμομιξίας) παραγόντων στην ατομική (ψυχοπαθολογικές διαταραχές της προσωπικότητας), οικογενειακή (δυσλειτουργική οικογένεια) και κοινωνική (χαμηλό και μορφωτικό επίπεδο, ανεργία, φτώχεια) παθολογία.

Ωστόσο, στην προβληματική της εγκληματογένεσης της αιμομικτικής σχέσης πρέπει να συγκερασθούν δύο στοιχεία: 1) η βαρύνουσα κοινωνική σημασία της αιμομιξίας (ως πράξης που στρέφεται κατά των όρων της κοινωνικής, οικογενειακής και ατομικής οργάνωσης) και 2) η προσέγγιση της αιμομιξίας ως ιδιαίτερης μορφής ενδοοικογενειακής βίας.

Στα πλαίσια αυτής της προβληματικής, οι αιτιολογικοί της αιμομιξίας παράγοντες αναζητούνται στις κοινωνιολογικές παραμέτρους που επηρεάζουν και αποδυναμώνουν την ισχύ και τις λειτουργίες του ταμπού της αιμομιξίας στα επίπεδα της κοινωνικής οργάνωσης, της οικογένειας και της δόμησης της προσωπικότητας.

Συγκεκριμένες κοινωνικές δομές (πατριαρχικές δομές και άνιση κατανομή δύναμης και εξουσίας τόσο μεταξύ των δύο φύλων, όσο και μεταξύ ανηλίκων – ενηλίκων, η χαμηλή κοινωνική θέση του παιδιού, η κοινωνική θέση της βίας), οικογενειακές συνθήκες (που αφορούν τη χαμηλή ποιότητα των ενδοοικογενειακών σχέσεων και των όρων διαβίωσης και την ενδοοικογενειακή σωματική ή ψυχολογική βία) και ιδιαιτερότητες της συμπεριφοράς του πατέρα – αιμομίκτη (ευθραστότητα του «φράγματος της αιμομιξίας» και χαμηλό επίπεδο εσωτερικών αναστολών) διαπλέκονται και αλληλεπιδρούν στα μικρο-πεδία των αιμομικτικών καταστάσεων.

Οι αιμομικτικές καταστάσεις νοούνται ως συνδετικοί κρίκοι μεταξύ των μακρο – και μικρο- δομών, που εκτός από πεδία δυναμικής αλληλεπίδρασης- συνιστούν συνθήκες ή προϋποθέσεις της διαμόρφωσης διατήρησης και αποκάλυψης της αιμομικτικής σχέσης.

Β)Η ποιοτική φαινομενολογία της αιμομικτικής σχέσης μεταξύ πατέρα και κόρης (στα πλαίσια μιας μικρο- κοινωνιολογικής προοπτικής) σηματοδοτείται από τη διαδικασία αντιστροφής των κοινωνικών προδιαγραμμένων ρόλων μέσα στην οικογένεια, με κύρια χαρακτηριστικά την παραβίαση θεμελιωδών, ατομικών της κόρης, δικαιωμάτων (γενετήσια ελευθερία, αξιοπρέπεια, ομαλή ψυχική πνευματική και σωματική ανάπτυξη), την άσκηση έντονης ψυχολογικής και σωματικής βίας (σε βάρος της κόρης) και την αναγκαστική επιβολή του κώδικα ή της συνωμοσίας της σιωπής.

 

Πηγή Βάσω Αρτινοπούλου – Αιμομιξία