Στο δεύτερο μισό του 11ου και κατά τη διάρκεια 10ου αι. πΧ οι ελληνικές κοινότητες απομονώθηκαν περισσότερο. Ο νέος αττικός ρυθμός επηρέασε ρυθμούς κεραμικής στην Πελοπόννησο, σε ορισμένα νησιά των Κυκλάδων, στην Θεσσαλία και στην Μίλητο της Μικράς Ασίας, αλλά αντικείμενα από την Εγγύς Ανατολή δεν έχουν βρεθεί σε ελληνικά αρχαιολογικά περιβάλλοντα, όπως δεν έχουν βρεθεί και ελληνικά αντικείμενα σε περιβάλλοντα της Εγγύς Ανατολής.

Αποτέλεσμα εικόνας για φωτογραφίες της Κύπρου

Μόνο η Κρήτη διατηρεί επαφές με τον μη ελληνικό κόσμο, αλλά η Κρήτη μοιάζει αποκομμένη από την κυρίως Ελλάδα. Το παλαιό ανακτορικό κέντρο της Κνωσού εξακολουθεί να κατοικείται για μεγάλο διάστημα του 11ου αι πΧ, τα αγγεία του γνωστού ως υπομινωικού ρυθμού εξακολουθούν να παράγονται σχεδόν απαράλλακτα για πολύ μεγάλο ακόμη διάστημα και τοπικές καινοτομίες της κρητικής κεραμικής δεν ασκούν ευρύτερη επιρροή. Μερικά κρητικά κέντρα, επηρεασμένα από τον ελλαδικό πρωτογεωμετρικό ρυθμό, αλλά αυτό, επηρεασμένα από τον ελλαδικό πρωτογεωμετρικό ρυθμό, αλλά αυτό συμβαίνει μόνο στα τέλη της αντίστοιχης περιόδου στην κυρίως Ελλάδα. Οι επαφές όμως της Κρήτης με την Κύπρο, οι οποίες είναι φανερές κατά τον 12ο αι Πχ, τόσο στον τομέα της αγγειοπλαστικής όσο και της μεταλλοτεχνίας, φαίνεται πως διατηρούνται, και είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι, όπως δείχνουν μερικές περόνες, η Κρήτη διατηρεί σχέσεις επίσης με τη Σικελία και/ ή με την Ιταλία.