Κοινωνική σημασία της αιμομιξίας- Χαρακτηριστικά και ιδιαιτερότητες

 

 

Η έννοια και η κοινωνική σημασία της αιμομικτικής πράξης σηματοδοτείται από τις πολλαπλές κοινωνικές διαστάσεις του ταμπού (της αιμομιξίας).

Η αποφυγή της αιμομιξίας (ταμπού) συνιστά στοιχείο οποιαδήποτε μορφής κοινωνικής οργάνωσης (σύστασης συγγένειας και εξωγαμία), οργάνωσης της οικογένειας (κοινωνικές, σχετικές με τη ρύθμιση των σεξουαλικών σχέσεων μέσα στην οικογένεια, προδιαγραφές) και δόμησης της προσωπικότητας (εσωτερίκευση της απαγόρευσης ως στοιχείο ολοκλήρωσης της προσωπικότητας). Παράλληλα προς τη συμπληρωματικότητα και την αλληλεπίδραση μεταξύ των τριών αυτών διαστάσεων του ταμπού, δύο επιπλέον χαρακτηριστικά στοιχεία, η καθολικότητα και η πολιτισμική συνέχεια (του ταμπού) στο χωροχρόνο (τόσο στο πραγματικό όσο και στο ιδεολογικό – συμβολικό επίπεδο) συμβάλλουν στη διατήρηση και την αναπαραγωγή της αποφυγής της αιμομιξίας.

Στα πλαίσια αυτής της μακρο- προοπτικής αναδεικνύεται η σημασία της αιμομιξίας, ως πράξης προσβλητικής και ταυτόχρονα καταλυτικής του ταμπού. Η κοινωνική και ηθική απαξία της αιμομικτικής πράξης πηγάζει από την προσβολή του θεμελιακού αυτού κανόνα της συλλογικής πράξης (που συνάδει με την ιδεολογική φόρτιση του βιολογικού στοιχείου της μείξης του αίματος), οι συμβολικές – και παράλληλα μυθοπλαστικές – διαστάσεις της που αποκρυσταλλώνουν την πολιτική σχέση μεταξύ ιερού και βέβηλου και η επικράτηση των πολιτισμικών, σχετικών με την αιμομικτική οικογένεια στερεοτύπων, αποτελούν τα κύρια χαρακτηριστικά της αιμομιξίας.

Στο πλαίσιο αυτό οριοθετούνται αφενός η έννοια και η σημασία της αιμομιξίας και αφετέρου οι παράγοντες διαμόρφωσης του υψηλού σκοτεινού αριθμού της αιμομικτικής πρακτικής.

 

Πηγή: Βάσω Αρτινοπούλου- Αιμομιξία