Συναισθηματική Νοημοσύνη

Από: Φύσσα Ν. Ελένη, Ψυχολόγος, Πτυχιούχος Πανεπιστημίου Κρήτης, Ψυχοθεραπεία παιδιού, εφήβου κι ενήλικα.

«O καθένας μπορεί να θυμώσει – αυτό….. είναι εύκολο. Αλλά το να θυμώσει κανείς με το σωστό άτομο, στο σωστό βαθμό και στη σωστή στιγμή, για τη σωστή αιτία και με το σωστό τρόπο……, αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο»
Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια
 Goleman (1995) είναι η πιο διαδεδομένη αυτή τη στιγμή:

1. Η αναγνώριση των συναισθημάτων μας: Η αυτοεπίγνωση, η αναγνώριση δηλαδή των συναισθημάτων μας την ώρα που δημιουργούνται θεωρείται ο ακρογωνιαίος λίθος της Συναισθηματικής Νοημοσύνης.

2. Ο έλεγχος των συναισθημάτων μας: η ικανότητα αυτή σχετίζεται με τη χειραγώγηση και τον έλεγχο των συναισθημάτων ώστε να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά οι καταστάσεις της ζωής. Η ικανότητα αυτή οικοδομείται πάνω στην αυτοεπίγνωση.

3. Η εξεύρεση κινήτρων για τον εαυτό μας: Η ικανότητα για αυτοέλεγχο επιτρέπει την προσήλωση της προσοχής σε συγκεκριμένους στόχους, τη στοχοθεσία, την αυτοκυριαρχία και τη δημιουργικότητα.

4. Η αναγνώριση των συναισθημάτων των άλλων: η ικανότητα αυτή αφορά την ενσυναίσθηση που είναι θεμελιώδης δεξιότητα.

5. Η διαχείριση των σχέσεων μας: Η ικανότητα αυτή αναφέρεται στην ικανότητα διαχείρισης των συναισθημάτων των άλλων.

συναισθηματική νοημοσύνη

Τα 5 “συστατικά” της Συναισθηματικής Νοημοσύνης
Για να φύγουμε λίγο από την θεωρία, και να μπούμε σε περισσότερο πρακτικά θέματα που αφορούν την εφαρμογή της έννοιας της Συναισθηματικής Νοημοσύνης στο επιχειρηματικό πεδίο, θα δούμε τις 5 “συναισθηματικές δεξιότητες” που αποτελούν την πρώτη ύλη της έννοιας της συναισθηματικής νοημοσύνης. Αυτές είναι:
1. Η Αυτοεπίγνωση (self-awareness): αναφέρεται στην επίγνωση των συναισθημάτων, στην αυτοαξιολόγηση, και την αυτοπεποίθηση
2. O Αυτοέλεγχος (self-regulation): αναφέρεται στην αυτοπειθαρχία, την αυτορύθμιση, την αξιοπιστία, την ευσυνειδησία, την προσαρμοστικότητα, και την καινοτομία
3. Τα Κίνητρα συμπεριφοράς (motivation): η τάση προς επίτευξη στόχων, η δέσμευση, η πρωτοβουλία, και η αισιοδοξία
4. Η Ενσυναίσθηση (empathy): η ικανότητα κατανόησης των άλλων, ο προσανατολισμός στην παροχή υπηρεσιών, η ενίσχυση της ανάπτυξης των άλλων, ο σωστός χειρισμός της διαφορετικότητας
5. Οι Κοινωνικές δεξιότητες (social skills): πρόκειται για δεξιότητες επιρροής, επικοινωνίας, ηγεσίας, καταλυτικής δράσης όσον αφορά την αλλαγή, χειρισμός διαφωνιών, καλλιέργεια δεσμών, συνεργασία, ομαδικότητα
Μαθαίνεται η Συναισθηματική Νοημοσύνη;
Μαθαίνεται η Συναισθηματική Νοημοσύνη, ή απλά είσαι τυχερός και την έχεις ανεπτυγμένη; Σε αντίθεση με τον Δείκτη Νοημοσύνης (IQ), που το “έχεις ή δεν το έχεις”, η Συναισθηματική Νοημοσύνη (EQ), μπορεί να καλλιεργηθεί. Σίγουρα κάποιοι έχουν ανεπτυγμένες μερικές συναισθηματικές δεξιότητες περισσότερο από άλλους, αλλά όπως υποστηρίζει ο Dr. Goleman, το EQ είναι κάτι το οποίο μπορεί να καλλιεργηθεί! Έχουμε τύχη δηλαδή!
Τι μπορείτε να πετύχετε μέσα από την ανάπτυξη της Συναισθηματικής σας Νοημοσύνης
Πάμε να δούμε μέσα από την καλλιέργεια και την ανάπτυξη της Συναισθηματικής Νοημοσύνης, ποια είναι τα οφέλη που μπορεί να αποκομίσει κάποιος, και πως μπορούν να τον βοηθήσουν στην εργασία του. Μέσα λοιπόν από την καλλιέργεια της Συναισθηματικής Νοημοσύνης, το άτομο έχει την δυνατότητα να:

 • κατανοεί τα συναισθήματα και τα κίνητρα των άλλων
 • κατανοεί τις ανάγκες και απαιτήσεις των πελατών του
 • θέτει κίνητρα στον εαυτό του
 • μπορεί να ελέγχει τα συναισθήματα του
 • μπορεί να εργάζεται κάτω από πίεση
 • μπορεί να συνεργάζεται με άλλους για την επίτευξη ενός στόχου
 • μπορεί να εμπνέει και να ηγείται
 • παίρνει πρωτοβουλίες
 • αποκτάει επίγνωση του ρίσκου, αλλά δεν φοβάται να ρισκάρει
 • αποκτάει πίστη στις ικανότητες του και αισιοδοξία
 • κάνει σωστή ιεράρχηση στόχων και αναγκών
 • γνωρίζει να διαχειρίζεται τις διαφωνίες
 • αποκτάει ικανότητα πειθούς και επικοινωνίας

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΕΙΝΑΙ:

 • ΑΥΤΟΕΠΙΓΝΩΣΗ
 • ΑΥΤΟΚΥΡΙΑΡΧΙΑ
 • ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΣ
 • ΕΥΣΥΝΕΙΔΗΣΙΑ
 • ΤΟ ΝΑ “ΜΠΑΙΝΕΙ” ΚΑΝΕΙΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ
 • ΤΟ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΕΙΚΑΝΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ
 • ΤΟΝΑ ΑΚΟΥΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ
 • ΤΟ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΝΑ ΑΣΚΕΙ ΕΠΙΡΡΟΗ
 • ΤΟ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ
 • ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ

Η συναισθηματική νοημοσύνη, σύμφωνα με τον Daniel Goleman είναι συνυφασμένη με την επιτυχία του ανθρώπου στη ζωή.
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΑ ΝΟΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΣ = ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ
Αντί, όπως θα περίμενε κανείς, να αποδίδει μεγάλη αξία στις γνωστικές ικανότητες που έχουν αποκτηθεί από το άτομο μέσω σπουδών και εκπαίδευσης σε ό, τι αφορά την ευτυχία και την πρόοδο που θα σημειώσει στη ζωή του, ο Goleman εστιάζει και τονίζει την αξία της συναισθηματικής νοημοσύνης σε αυτήν.
Αποδίδει μεγάλη αξία στην συναισθηματική νοημοσύνη η οποία με τη σειρά της οδηγεί σε συναισθηματική ικανότητα.
Η συναισθηματική ικανότηταείναι μια εκμαθημένη ικανότητα που βασίζεται στη συναισθηματική νοημοσύνη και έχει ως αποτέλεσμα διακεκριμένη επίδοση στην εργασία.

Η συναισθηματική νοημοσύνη μας καθορίζει τις δυνατότητες που έχουμε ενώ η συναισθηματική ικανότητα μας δείχνει πόσες από αυτές τις δυνατότητες έχουμε μεταφράσει σε ικανότητες μέσα στην εργασία. 
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ = ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ = ΜΕΤΕΦΡΑΣΜΕΝΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Από τα παραπάνω συμπεραίνει κανείς ότι υπάρχουν πολλά μονοπάτια που οδηγούν στην υπεροχή