Το ψυχοβιολογικό προφίλ των σεξουαλικών δραστών: αποτελέσματα ερευνών σε κρατούμενους για σεξουαλικά αδικήματα.

 

Τουλάχιστον 10% των ενήλικων γυναικών πέφτουν θύματα σεξουαλικής επίθεσης, ενώ παρόμοια θεωρούνται τα ποσοστά για τη σεξουαλική κακοποίηση κατά τη παιδική ηλικία. Το 15% των γυναικών αναφέρει βιασμό από σύζυγο ή πρώην σύζυγο, ποσοστό που είναι διπλάσιο από αυτό που αφορά βιασμό από άγνωστο. Η σωματική βία τείνει να συνυπάρχει με τη σεξουαλική. Στα μισά περίπου περιστατικά σωματικής κακοποίησης συνυπάρχει και σεξουαλική κακοποίηση. Μόνο το 8% των θυμάτων βιασμού αναφέρουν το γεγονός. Σύμφωνα με την ψυχοδυναμική θεωρία, αισθήματα φόβου και ανεπάρκειας, σεξουαλικά ή διαπροσωπικά, μαζί με την πιθανή ύπαρξη μη αναγνωρισμένων ομοφυλοφιλικών τάσεων, αλληλεπιδρούν με την επιθετικότητα, και κατευθύνονται στο θύμα που λειτουργεί ως υποκατάστατο μητέρας. Σύμφωνα με τις συμπεριφορικές απόψεις, το μοντέλο της συναισθηματικής ενίσχυσης τονίζει τη σύνδεση επιθετικότητας και σεξουαλικής διέγερσης, ενώ οι φεμινιστικές απόψεις υποστηρίζουν ότι ο βιασμός είναι μια ψευδοσεξουαλική πράξη η οποία παρακινείται βασικά από την κοινωνικοπολιτική κυριαρχία των ανδρών. Οι κοινωνιο – βιολογικές απόψεις στηρίζονται στο γεγονός ότι οι άνδρες τείνουν να μεγιστοποιήσουν την αναπαραγωγική τους ικανότητα συνουσιαζόμενοι με πολλές σεξουαλικές συντρόφους, σε συνδυασμό με την επιρροή της τεστοστερόνης.

Oρέστης Γιωτάκης