Ψυχολογία των μαζών

 

Μια πολυπληθής συνάθροιση ατόμων δεν αρκεί για να σχηματίσει μια μάζα. Ειδικοί χαρακτήρες των ψυχολογικών μαζών:

  • Εμμονικός προσανατολισμός των ιδεών και των αισθημάτων των ατόμων που τις συνθέτουν και εξανέμιση της προσωπικότητας τους.
  • Η μάζα κυριαρχείται από το ασυνείδητο
  • Εξαφάνιση της εγκεφαλικής ζωής και επικράτηση της μυελικής ζωής.
  • Άμβλυνση της ευφυϊας και πλήρης μεταμόρφωση των συναισθήματων.
  • Τα μεταμορφωμένα συναισθήματα μπορούν να είναι καλύτερα ή χειρότερα από τα συναισθήματα των ατόμων που συγκροτούν τη μάζα.
  • Η μάζα είναι με την ίδια ευκολία ηρωική ή εγκληματική.

 

Γκιστάβ λε Μπον