Από τις έρευνες για το κοινωνικό προφίλ των αστυνομικών, διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για άτομα που προέρχονται από εργατικές και αγροτικές οικογένειες, με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, τα οποία επιλέγουν το αστυνομικό επάγγελμα για λόγους οικονομικής ασφάλειας και κοινωνικής ανόδου.
Οι αστυνομικοί, ως προσωπικότητες , θεωρούνται ότι είναι αυταρχικοί, κυνικοί, συντηρητικοί, ανασφαλείς, εχθρικοί, επιθετικοί, φιλύποπτοι και ρατσιστές. Θεωρείται δηλ
ότι έχουν ορισμένα χαρακτηριστικά διαφορετικά ή περισσότερο έντονα από εκείνα του <<μέσου πολίτη>>. Σ’ αυτά τα χαρακτηριστικά αποδίδεται η κοινωνική απομόνωση και η δημιουργία της υποκουλτούρας τους, γνωστής ως υποκουλτούρα της << μπλε αυλαίας >>.
Το ερώτημα για τους όρους δημιουργίας μιας υποκουλτούρας αφορά κάθε μορφής οργάνωση με στοιχεία στρατιωτικής πειθαρχίας, όπως είναι τα σωφρονιστικά καταστήματα, οι στρατιωτικές και αστυνομικές ακαδημίες, κλπ. Συνήθως οι λόγοι δημιουργίας μιας υποκουλτούρας αναζητούνται είτε στον τρόπο λειτουργίας της οργάνωσης είτε στα άτομα που την απαρτίζουν, όταν αυτά έχουν όμοιες λανθάνουσες ταυτότητες, έχουν δηλαδή ίδιο τρόπο αντίληψης των προβλημάτων τους.
Έτσι, και στην αστυνομία οι ερμηνείες για τη δημιουργία του υποπολιτισμού της είναι δύο. Σύμφωνα με την πρώτη, η προσωπικότητα του αστυνομικού διαμορφώνεται κατά την εκπαίδευση του στις αστυνομικές ακαδημίες και στο χώρο εργασίας. Οι απαιτήσεις των προισταμένων, οι προσδοκίες του κοινωνικού συνόλου και η ένταση κατά την άσκηση των καθηκόντων τους είναι αποφασιστικοί παράγοντες για τη δημιουργία της υποκουλτούρας των αστυνομικών. Σύμφωνα με τη δεύτερη άποψη, το αστυνομικό επάγγελμα προσελκύει άτομα με αυταρχικό χαρακτήρα και με συντηρητικές απόψεις. Αυτά τα χαρακτηριστικά θα έλεγε κανείς πολύ απλά και πριν τα τελευταία γεγονότα που συμβαίνουν στη χώρα μας και την τεράστια διαφθορά που ανακαλύπτεται και στους κόλπους της αστυνομίας, τους ξυλοδαρμούς πολιτών που σημαίνει αγνόηση ανθρώπινων δικαιωμάτων, προσδιορίζουν τη συμπεριφορά τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.