Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

Ο ρόλος των ΜΜΕ απέναντι στο έγκλημα

Ο ρόλος των ΜΜΕ απέναντι στο έγκλημα

  Ιδίαιτερα σημαντικός κρίνεται ο ρόλος των ΜΜΕ στη μελέτη του φόβου του εγκλήματος, τα οποία αποτελούν και την κυριότερη πηγή πληροφόρησης του κοινού απέναντι στο έγκλημα και στην απονομή δικαιοσύνης. Παρότι τα ΜΜΕ παρουσιάζουν την πληροφορία διαστρεβλωμένη ωστόσο το κοινό θεωρεί τα ΜΜΕ αξιόπιστα και αναμφισβήτητα. Η άμεση αυτή επίδραση οδηγεί σε επίσης διαστρεβλωμένες αντιλήψεις και σε υπερβολικές πολλές φορές φορές αντιδράσεις. Στις...

Read More

Τα ΜΜΕ ως διαμορφωτικοί πολιτισμικοί παράγοντες της σχολικής ζωής

Τα ΜΜΕ ως διαμορφωτικοί πολιτισμικοί παράγοντες της σχολικής ζωής

  Οι ερευνητές μέτρησαν κατά τη διάρκεια των πρωινών του Σαββατοκύριακου στην περίοδο ενός μήνα, στην τηλεόραση, πενήντα δύο συμπλοκές, πέντε δολοφονίες, πέντε ληστείες και τριάντα τρεις ληστείες που εμπεριείχαν πρόθεση. Έτσι, από τα συμπεράσματα της έρευνας του Παπαθανασόπουλου προκύπτει ότι η ελληνική τηλεόραση είναι αρκετά βίαιη. Μεταλλαγμένοι υπερήρωες, καλοί και κακοί, πολλές φορές με τερατόμορφη όψη αλλά και κοσμοθεωρία,  προβαίνουν...

Read More

Αναζητώντας το χαμένο ελεύθερο χρόνο

Οι ποσοτικές και ποιοτικές διαστάσεις της μεταβλητής ελεύθερος χρόνος αποτέλεσαν ένα από τα κεντρικά ζητήματα των κοινωνικών μελετητών. Η έννοια του ελεύθερου χρόνου είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη σύλληψη της έννοιας της εργασίας. Η σχέση ελεύθερου χρόνου και εργασίας ορίζονται από τις εκάστοτες συνιστώσες του κοινωνικοπολιτικού περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο αυτής της ανάλυσης, η έννοια του ελεύθερου χρόνου είναι ταυτισμένη με ταυτισμένη με τον...

Read More

Τι απαιτείται από τα ΜΜΕ σήμερα;

Τα Μ.Μ.Ε σαν κεφαλαιοκρατικές επιχειρήσεις και σαν μηχανισμοί αναπαραγωγής της κυρίαρχης ιδεολογίας,αναπαριστούν συμβολικά την πραγματικότητα, μέσω μηνυμάτων που αφορούν ένα σύστημα αξιών καιαντιλήψεων. Έχουν δηλαδή, την δυνατότητα να επιλέγουν τα μεταδιδόμενα γεγονότα και να προσπαθούν να καθορίσουν το πώς αυτά θα ερμηνευτούν. Έτσι, επιχειρούν να κατασκευάσουν όλο και περισσότερο μια κοινωνική πραγματικότητα, με τέτοιο τρόπο, που οι άλλοι να...

Read More

Μελέτες της σχέσης του παιδιού της σχολικής και προσχολικής ηλικίας με την τηλεόραση

Μελέτες της σχέσης του παιδιού της σχολικής και προσχολικής ηλικίας με την τηλεόραση

Σε μεγάλο αριθμό ερευνών της σχέσης παιδιού και τηλεόρασης, πολλοί θεωρητικοί λαμβάνουν ως λαμβάνουν ως ελάχιστο όριο ηλικίας τα πέντε χρόνια. Στην ηλικία αυτή αρχίζει στις περισσότερες χώρες η προσχολική αγωγή. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι έρευνες των P.Palmer και C.G.Cupit. Αυτό σημαίνει ότι η ηλικία κάτω των πέντε ετών ουσιαστικά δεν υπολογίζεται και απουσιάζει. Τα παιδιά κάτω των πέντε ετών δεν υπάρχουν για τον κόσμο της διαφήμισης....

Read More

Διαμορφώνουν τα μέσα ενημέρωσης τη συμπεριφορά μας;

Βάση αμερικάνικης έρευνας Η διαμάχη για το συγκεκριμένο θέμα είναι παλιά, όταν ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης εξέφραζαν αντίθετες απόψεις σχετικά με την επίδραση της τραγωδίας: ο πρώτος υποστήριζε ότι το δραματικό έργο είχε την ιδιότητα να αφυπνίζει έντονα συναισθήματα οδηγώντας τους ανθρώπους σε ένα είδος πάθους, ενώ ο δεύτερος ήταν της άποψης ότι αντίθετα το δράμα επέτρεπε στους ανθρώπους να απελευθερωθούν από τις επιθετικές τους ενορμήσν στο...

Read More

Copyright ©
Βολυράκη Ζ.
Design & Hosting by philanthropy.gr