Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

Ο ανθρώπινος δέκτης των μηνυμάτων των ΜΜΕ

Ο ανθρώπινος δέκτης των μηνυμάτων των ΜΜΕ

Κάποια «μόνιμα» χαρακτηριστικά του δέκτη θα μπορούσαν να υπεισέρχονταν με τρόπο σταθερό στην πειθώ: Το φύλο. Ευρέως διαδεδομένη είναι η άποψη ότι οι γυναίκες πείθονται πιο εύκολα από ότι οι άνδρες κι αυτό γιατί είναι περισσότερο κοινωνικά «εξαρτημένες» και άρα πιο υπάκουες και συμμορφωτικές. Αυτό ωστόσο αναιρείται ή και αντιστρέφεται όταν το πειραματικό υλικό περιλαμβάνει ζητήματα που τους είναι σημαντικά ή γνωστά. Δεν αποκλείεται επίσης να...

Read More

Θεωρία της κοινωνικής κρίσης

Θεωρία της κοινωνικής κρίσης

Όταν γνωρίζουμε για πρώτη φορά ένα αντικείμενο, διαμορφώνουμε μια καινούργια στάση. Συχνά όμως, το αντικείμενο μας είναι ήδη γνωστό και η στάση ήδη διαμορφωμένη – και απλώς ενδέχεται να αλλάξει προς κάποια κατεύθυνση. Η Θεωρία της Κοινωνικής Κρίσης ασχολείται με το πώς οι προϋπάρχουσες στάσεις των ατόμων διαστρεβλώνουν την αντίληψη των διαφορετικών θέσεων και απόψεων που εκφράζονται σε μηνύματα που έχουν στόχο να τις επηρεάσουν. Για παράδειγμα,...

Read More

Βιασμός των μαζών και εξαρτημένα αντανακλαστικά

Βιασμός των μαζών και εξαρτημένα αντανακλαστικά

  Ιδιαίτερη θέση στην ιστορία των ψυχολογικών προσεγγίσεων της προπαγάνδας κατέχει το κείμενο του ρώσου ψυχολόγου Sergei Tchakhotine (1952). Πρόκειται για μιαν εμπεριστατωμένη ανάλυση της πολιτικής προπαγάνδας ως πρακτικής μαζικού «ντρεσαρίσματος», που πρωτοδημοσιεύτηκε το 1939, μεταφράστηκε σε πολλές γλώσσες γλώσσες και συζητήθηκε από ψυχολόγους και κοινωνικούς επιστήμονες ανεξαρτήτως σχολής ή ρεύματος. Ο Tchakhotine παρατηρεί πως, στην...

Read More

Τι είναι προπαγάνδα;

Τι είναι προπαγάνδα;

  Η προπαγάνδα ορίζεται συνήθως ως μια συστηματική προσπάθεια επιρροής επί των αντιλήψεων, των απόψεων και των συμπεριφορών μιας λίγο ως πολύ σημαντικής μερίδας του πληθυσμού, έτσι ώστε αυτές να στραφούν προς μια δεδομένη κατεύθυνση. Προϋποθέτει τη θέληση διαμόρφωσης ή αλλαγής των αντιληπτικών πλαισίων ενός μαζικού στόχου και άρα τη χρήση συγκεκριμένων τεχνικών τόσο ως προς την «κατασκευή» του προπαγανδιστικού λόγου ( περιεχόμενο και δομή) όσο...

Read More

Ο ρόλος των ΜΜΕ απέναντι στο έγκλημα

Ο ρόλος των ΜΜΕ απέναντι στο έγκλημα

  Ιδίαιτερα σημαντικός κρίνεται ο ρόλος των ΜΜΕ στη μελέτη του φόβου του εγκλήματος, τα οποία αποτελούν και την κυριότερη πηγή πληροφόρησης του κοινού απέναντι στο έγκλημα και στην απονομή δικαιοσύνης. Παρότι τα ΜΜΕ παρουσιάζουν την πληροφορία διαστρεβλωμένη ωστόσο το κοινό θεωρεί τα ΜΜΕ αξιόπιστα και αναμφισβήτητα. Η άμεση αυτή επίδραση οδηγεί σε επίσης διαστρεβλωμένες αντιλήψεις και σε υπερβολικές πολλές φορές φορές αντιδράσεις. Στις ΗΠΑ, το...

Read More

Τα ΜΜΕ ως διαμορφωτικοί πολιτισμικοί παράγοντες της σχολικής ζωής

Τα ΜΜΕ ως διαμορφωτικοί πολιτισμικοί παράγοντες της σχολικής ζωής

  Οι ερευνητές μέτρησαν κατά τη διάρκεια των πρωινών του Σαββατοκύριακου στην περίοδο ενός μήνα, στην τηλεόραση, πενήντα δύο συμπλοκές, πέντε δολοφονίες, πέντε ληστείες και τριάντα τρεις ληστείες που εμπεριείχαν πρόθεση. Έτσι, από τα συμπεράσματα της έρευνας του Παπαθανασόπουλου προκύπτει ότι η ελληνική τηλεόραση είναι αρκετά βίαιη. Μεταλλαγμένοι υπερήρωες, καλοί και κακοί, πολλές φορές με τερατόμορφη όψη αλλά και κοσμοθεωρία,  προβαίνουν σε...

Read More

Αρχείο

Copyright ©
Βολυράκη Ζ.
Design & Hosting by philanthropy.gr