Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

Θεωρία της κοινωνικής κρίσης

Θεωρία της κοινωνικής κρίσης

Όταν γνωρίζουμε για πρώτη φορά ένα αντικείμενο, διαμορφώνουμε μια καινούργια στάση. Συχνά όμως, το αντικείμενο μας είναι ήδη γνωστό και η στάση ήδη διαμορφωμένη – και απλώς ενδέχεται να αλλάξει προς κάποια κατεύθυνση. Η Θεωρία της Κοινωνικής Κρίσης ασχολείται με το πώς οι προϋπάρχουσες στάσεις των ατόμων διαστρεβλώνουν την αντίληψη των διαφορετικών θέσεων και απόψεων που εκφράζονται σε μηνύματα που έχουν στόχο να τις επηρεάσουν. Για παράδειγμα,...

Read More

Βιασμός των μαζών και εξαρτημένα αντανακλαστικά

Βιασμός των μαζών και εξαρτημένα αντανακλαστικά

  Ιδιαίτερη θέση στην ιστορία των ψυχολογικών προσεγγίσεων της προπαγάνδας κατέχει το κείμενο του ρώσου ψυχολόγου Sergei Tchakhotine (1952). Πρόκειται για μιαν εμπεριστατωμένη ανάλυση της πολιτικής προπαγάνδας ως πρακτικής μαζικού «ντρεσαρίσματος», που πρωτοδημοσιεύτηκε το 1939, μεταφράστηκε σε πολλές γλώσσες γλώσσες και συζητήθηκε από ψυχολόγους και κοινωνικούς επιστήμονες ανεξαρτήτως σχολής ή ρεύματος. Ο Tchakhotine παρατηρεί πως, στην...

Read More

Τι είναι προπαγάνδα;

Τι είναι προπαγάνδα;

  Η προπαγάνδα ορίζεται συνήθως ως μια συστηματική προσπάθεια επιρροής επί των αντιλήψεων, των απόψεων και των συμπεριφορών μιας λίγο ως πολύ σημαντικής μερίδας του πληθυσμού, έτσι ώστε αυτές να στραφούν προς μια δεδομένη κατεύθυνση. Προϋποθέτει τη θέληση διαμόρφωσης ή αλλαγής των αντιληπτικών πλαισίων ενός μαζικού στόχου και άρα τη χρήση συγκεκριμένων τεχνικών τόσο ως προς την «κατασκευή» του προπαγανδιστικού λόγου ( περιεχόμενο και δομή)...

Read More

Ο ρόλος των ΜΜΕ απέναντι στο έγκλημα

Ο ρόλος των ΜΜΕ απέναντι στο έγκλημα

  Ιδίαιτερα σημαντικός κρίνεται ο ρόλος των ΜΜΕ στη μελέτη του φόβου του εγκλήματος, τα οποία αποτελούν και την κυριότερη πηγή πληροφόρησης του κοινού απέναντι στο έγκλημα και στην απονομή δικαιοσύνης. Παρότι τα ΜΜΕ παρουσιάζουν την πληροφορία διαστρεβλωμένη ωστόσο το κοινό θεωρεί τα ΜΜΕ αξιόπιστα και αναμφισβήτητα. Η άμεση αυτή επίδραση οδηγεί σε επίσης διαστρεβλωμένες αντιλήψεις και σε υπερβολικές πολλές φορές φορές αντιδράσεις. Στις...

Read More

Τα ΜΜΕ ως διαμορφωτικοί πολιτισμικοί παράγοντες της σχολικής ζωής

Τα ΜΜΕ ως διαμορφωτικοί πολιτισμικοί παράγοντες της σχολικής ζωής

  Οι ερευνητές μέτρησαν κατά τη διάρκεια των πρωινών του Σαββατοκύριακου στην περίοδο ενός μήνα, στην τηλεόραση, πενήντα δύο συμπλοκές, πέντε δολοφονίες, πέντε ληστείες και τριάντα τρεις ληστείες που εμπεριείχαν πρόθεση. Έτσι, από τα συμπεράσματα της έρευνας του Παπαθανασόπουλου προκύπτει ότι η ελληνική τηλεόραση είναι αρκετά βίαιη. Μεταλλαγμένοι υπερήρωες, καλοί και κακοί, πολλές φορές με τερατόμορφη όψη αλλά και κοσμοθεωρία,  προβαίνουν...

Read More

Αναζητώντας το χαμένο ελεύθερο χρόνο

Οι ποσοτικές και ποιοτικές διαστάσεις της μεταβλητής ελεύθερος χρόνος αποτέλεσαν ένα από τα κεντρικά ζητήματα των κοινωνικών μελετητών. Η έννοια του ελεύθερου χρόνου είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη σύλληψη της έννοιας της εργασίας. Η σχέση ελεύθερου χρόνου και εργασίας ορίζονται από τις εκάστοτες συνιστώσες του κοινωνικοπολιτικού περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο αυτής της ανάλυσης, η έννοια του ελεύθερου χρόνου είναι ταυτισμένη με ταυτισμένη με τον...

Read More

Copyright ©
Βολυράκη Ζ.
Design & Hosting by philanthropy.gr