στοχαστές

The rebellious man

What is the revolutionary man? A man who says no. But that denies, does not mean that resigns: is also a man who says yes, from the very first move. A slave, who throughout his life accept orders, suddenly finds unacceptable a new command. What is the importance of this “no”? It means, for example, «went too far this hypothesis “,” until enough is enough», «Overdoing the rope» or, again, «go too far the suitcase.» In short, this not indicate...

Read More

Ο Επαναστατημένος άνθρωπος

  Τι είναι ο επαναστατημένος άνθρωπος; Ένας άνθρωπος που λέει όχι. Μα το ότι αρνείται, δεν σημαίνει ότι παραιτείται: είναι, επίσης, ένας άνθρωπος που λέει ναι, από την πρώτη του κιόλας κίνηση. Ένας σκλάβος, που σε όλη του τη ζωή δεχόταν διαταγές, κρίνει ξαφνικά απαράδεκτη μια νέα προσταγή. Ποια είναι η σημασία αυτού του «όχι»;     Σημαίνει, για παράδειγμα, «παρατράβηξε αυτή η υπόθεση», «μέχρι εδώ και μη παρέκει», «παρατραβάτε το σχοινί» ή,...

Read More

Αρχείο

Copyright ©
Βολυράκη Ζ.
Design & Hosting by philanthropy.gr