Έγκλημα

Διλήμματα γύρω από την φύση των επισήμων δεδομένων για το έγκλημα

Διλήμματα γύρω από την φύση των επισήμων δεδομένων για το έγκλημα

  Το ζήτημα της εννοιολόγησης του εγκλήματος δεν παύει να συνεχίζει να διηθείται υπό το πρίσμα κοινωνιολογικών, εγκληματολογικών και πολιτικών θεωριών. Η εναντίωση στο νόμο μπορεί να εντοπισθεί παντού και αφήνει τα ίχνη της σε όλα τα πεδία της κοινωνικής ζωής. Σημαδεύει αυτούς που την καταγγέλλουν, εκείνους που προσπαθούν να την ελέγξουν, εκείνους που την περιγράφουν σε φανταστικές διηγήσεις, εκείνους που υποφέρουν από αυτή. Σχεδόν κάθε...

Read More

Διλήμματα γύρω από την φύση των επίσημων δεδομένων για το έγκλημα

Διλήμματα γύρω από την φύση των επίσημων δεδομένων για το έγκλημα

  Το ζήτημα της εννοιολόγησης του εγκλήματος δεν παύει να συνεχίζει να διηθείται υπό το πρίσμα κοινωνιολογικών, εγκληματολογικών και πολιτικών θεωριών. Η εναντίωση στο νόμο μπορεί να εντοπισθεί παντού και αφήνει τα ίχνη της σε όλα τα πεδία της κοινωνικής ζωής. Σημαδεύει αυτούς που την καταγγέλλουν, εκείνους που προσπαθούν να την ελέγξουν, εκείνους που την περιγράφουν σε φανταστικές διηγήσεις, εκείνους που υποφέρουν από αυτή. Σχεδόν κάθε...

Read More

Εγκληματογένεση – Ποιοτική φαινομενολογία της αιμομικτικής σχέσης

Εγκληματογένεση – Ποιοτική φαινομενολογία της αιμομικτικής σχέσης

  Α) Με αφετηρία αυτήν ακριβώς την έντονη αποδοκιμασία της αιμομιξίας παρατηρείται η τάση απόδοσης των αιτιολογικών (της αιμομιξίας) παραγόντων στην ατομική (ψυχοπαθολογικές διαταραχές της προσωπικότητας), οικογενειακή (δυσλειτουργική οικογένεια) και κοινωνική (χαμηλό και μορφωτικό επίπεδο, ανεργία, φτώχεια) παθολογία. Ωστόσο, στην προβληματική της εγκληματογένεσης της αιμομικτικής σχέσης πρέπει να συγκερασθούν δύο στοιχεία: 1) η βαρύνουσα...

Read More

Κοινωνική σημασία της αιμομιξίας- Χαρακτηριστικά και ιδιαιτερότητες

Κοινωνική σημασία της αιμομιξίας- Χαρακτηριστικά και ιδιαιτερότητες

    Η έννοια και η κοινωνική σημασία της αιμομικτικής πράξης σηματοδοτείται από τις πολλαπλές κοινωνικές διαστάσεις του ταμπού (της αιμομιξίας). Η αποφυγή της αιμομιξίας (ταμπού) συνιστά στοιχείο οποιαδήποτε μορφής κοινωνικής οργάνωσης (σύστασης συγγένειας και εξωγαμία), οργάνωσης της οικογένειας (κοινωνικές, σχετικές με τη ρύθμιση των σεξουαλικών σχέσεων μέσα στην οικογένεια, προδιαγραφές) και δόμησης της προσωπικότητας (εσωτερίκευση...

Read More

Δεν υπάρχουν φυσικές καταστροφές, ποτέ δεν υπήρξαν.

  Από τον Άρη Χατζηστεφάνου Εδώ και μισό αιώνα επιστήμονες υποστηρίζουν ότι η χρήση του όρου «φυσική καταστροφή» έχει στόχο να αποκρύψει τις ευθύνες του ανθρώπου και το γεγονός ότι κάθε καταστροφή αποτελεί ένα πολιτικό γεγονός. Κανένας όμως δεν φαίνεται να τους ακούει. Τί θα συνέβαινε εάν η μεγαλύτερη καταιγίδα όλων των εποχών έπληττε μια ερημική, ακατοίκητη περιοχή του πλανήτη; Απολύτως τίποτα. Εάν όμως η ίδια καταιγίδα χτυπούσε το κέντρο...

Read More

Σφίγγει ο κλοιός θανάτου

Σφίγγει ο κλοιός θανάτου

Ο κλοιός γύρω από τη Λω­ρί­δα της Γάζας σφίγ­γει ασφυ­κτι­κά. Ούτε τα τρό­φι­μα, ούτε τα φάρ­μα­κα, ούτε τα καύ­σι­μα μπο­ρούν να ει­σέλ­θουν στη Λω­ρί­δα της Γάζας. Αυτά, μαζί με την έλ­λει­ψη ηλε­κτρι­σμού και του πό­σι­μου νερού, ση­μαί­νουν κα­τα­δί­κη των 2 εκα­τομ­μυ­ρί­ων Πα­λαι­στι­νί­ων στη Γάζα σε θά­να­το! Με πρό­σφα­τη ανα­κοί­νω­σή του το υπουρ­γείο Άμυ­νας του Ισ­ρα­ήλ, ου­σια­στι­κά απα­γό­ρευ­σε τη δια­κί­νη­ση καυ­σί­μων και...

Read More

Αρχείο

Copyright ©
Βολυράκη Ζ.
Design & Hosting by philanthropy.gr