Η κα Βολυράκη Ζωγραφιά είναι πτυχιούχος κοινωνιολόγος, εγκληματολόγος.